Könyvajánló

Kedves Kollégáim, Barátaim, érdeklődő Korczak Barátok!

 

A sorozat 3. és 4. kötete 2018 őszén napvilágot látott, melyeket október 16-diki tudományos ülésünkön be is mutattunk.

Ezek:

  • Janusz Korczak: Az élet iskolája [Flaccus Kiadó]
  • Janusz Korczak: Tanító mesék – Társadalmi publicisztika (1898-1912) [Flaccus Kiadó]

 

Az eddig megjelent kötetek kaphatók a Kiadóban. Pontos információk a www.flaccus.hu internetes oldalon olvashatók, ill. a megrendelés ott is megtehető.

 

Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy hamarosan megjelenik a Flaccus Kiadó Kiadásában a Janusz Korczak sorozat újabb, ötödik kötete.

 

Janusz Korczak életét egészen sajátos módon dolgozta fel egy lengyel szakember, akinek személyes kötődése is volt sorozatunk főszereplőjéhez.

A kötet alkotója és címe:

Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Életrajzi vázlat

A szerző átfogó képed ad a neves pedagógus, orvos, közéleti ember munkásságáról és kora lengyel valóságáról.

Tudom, hogy rendkívül érdekes, izgalmas olvasmányt vesz majd kezébe a kötet valamennyi olvasója.

2019-02-20 13:11:17

Ajánlás

 

Kedves Kollégáim, Barátaim!

 

 

Ebben a formában szeretném az érdeklődők figyelmét felhívni, és egyben ajnlani, hogy a közelmúltban két jelentős szakmai könyv látott napvilágot a Flaccus Kiadó gondozásában.

 

Janusz Korczak: A gyermek joga a tiszteletre – Internátus, Nyári táborozás, Árvaház

Janusz Korczak: Hogyan szeressük a gyermeket – Gyermek a családban

 

Janusz Korczakot sokan ismerik, azonban – sajnálatos módon – még többek számára ismeretlen a lengyel orvos, pedagógus, gyermekvédő, az ember.

 

A Kiadó és a szerkesztők és támogatók úgy gondolják, hogy Janusz Korczak (az Öreg Doktor) gazdag életművét sorozatban adja közre.

 

Budapest, 2018. május 21.

 

 

2018-05-25 15:21:11

Könyvajánló

Könyvajánló

Az UNICEF magyarországi szervezetének gondozásában és a Lengyel Köztársaság Kulturális Intézményének támogatásával, valamint az Eötvös Kiadó hathatós segítségével a napokban látott napvilágot a "Hogyan szeressük a gyermeket?" címû 436 oldal terjedelmû kötet, amelyet Takács István, Csillag Ferenc és Trencsényi László szerkesztett.

A kiindulópontot "Janusz Korczak: A gyermek a családban" címû tanulmányának közzététele szolgálja. Vajon aktuális-e ma e munka újbóli megismerése? - kérdezheti az olvasó, az érdeklõdõ, aki kézbe veszi a kötetet.

Janusz Korczak /eredeti nevén: Henrik Goldszmit/ lengyel orvos, író, pedagógus volt, aki kezdõ orvosként Varsó szegény negyedének gyerekkórházában praktizált. Nyaranta nyári táborokban, mint nevelõ dolgozott.
1918-ban megírta elsõ alapvetõ pedagógiai mûvét "Hogyan kell egy gyereket szeretni" címmel.1918-ban az õ irányításával megszületett a lengyel katolikus gyerekek árvaháza /Nasz Dom/.

Gyermekregényeket írt.1926-ban létrehozta az elsõ gyerekújságot, majd a lengyel rádióban rendszeresen jelentkezett gyerekeknek szóló adással.
õ az elsõ, aki a gyermeki jogokra felhívta a figyelmet.
Pedagógiai nézetei "az aktív pedagógiához és "az új pedagógiai iskolához" állnak legközelebb Pestalozzi, Montessori, Decroly, Makarenko mellett.
A demokráciatanítás kiemelkedõ alakja volt , aki megszervezte "A gyerekköztársaságot". Tanított az egyetemen és a pedagógiai fõiskolán. 1940-ben a zsidó árvaház lakói a varsói gettóba kerültek. A Gestapo börtöne után Korczak is a gettóba ment és irányította, szervezte a gyerektársadalom életét. 1942-ben Treblinkába deportálták a gyerekeket Korczakkal együtt, és itt pusztultak el mindnyájan. (Simon Mária tanulmánya alpján.)

 

Korczak mintegy 100 oldalas munkájának minden szava, minden gondolata a mának is szól, gondolatai szabatosak, érdekesek és modernek. Példaként álljon itt a 22. egység alapvetõ tanítása: "Hogyan lehet az, hogy az egyik generáció a 'tej, tojás, hús' jelszó alatt nõtt fel, míg a másik pépeken, zöldségeken és gyümölcsön? (...) Nem az a lényeg, hogy mit adunk a gyermeknek, hanem az, hogy mit dolgoz fel. Ugyanis minden kényszer és minden túlzás ballaszt, minden egyoldalúság melléfogás lehet." [i.n. 36. old.] A gondolat messze túlmutat a keletkezés korán, aktuális ez ma is, sõt a következõ évszázadokra is igaz.

Bagdy Emõke írja a könyv fülszövegében: A könyv címe a szeretet hatalmára hívja fel a figyelmünket. Vajon tudjuk-e jól szeretni a gyermekeket? Ez a könyv feltétlen elfogadás, törõdés, megértés, gondoskodás és védelem fontosságára, megvalósításának optimális módjaira tanít. Rádöbbenhetünk, hogy a szeretetnek nincs, nem is lehet kötött módszertana, de létezik ezerféle lehetõsége, amellyel kifejezhetjük a személyiség páratlan egyediségének tiszteletét és kibontakozásába, fejlõdésébe, változásába vetett hitünket."

Korczak gondolatait jeles filozófusok, pszichológusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, szociológusok, jogtudósok, a gyermekvédelem szakembereinek rövid (10 - 20 oldalas) tanulmányai egészítik ki. A kötetet szépirodalmi alkotások teszik teljessé.

Tegyük ismertté az alkotókat!

Etológia

Csányi Vilmos

Pedagógia

Bíró Ibolya

Boreczky Ágnes

Csillag Ferenc

Divald Tamás

Hunyady Zsuzsa

Kókayné Lányi Marietta

Kósáné Ormai Vera

L. Ritoók Nóra

Mezei Kata

Nanszákné Cserfalvi Ilona

Révész György

Sándor Ildikó

Simon Mária

Takács István

Trencsényi László

Hittudomány

Donáth László

Kardos Ágnes - Verõ Tamás

Jogtudomány

Hammarberg, Thomas

Bene Beáta - Gyõrffy Zsuzsanna - Lux Ágnes - Szabó Máté

Orvostudomány

Czeizel Endre

Pszichológia

B. Gáspár Judit

Hunyady György

Ranschburg Jenõ

Révész György

Szociológia

Darvas Ágnes - Ferge Zsuzsa

Gyógypedagógia

Kovácsné Okler Edit - Bugyi Jánosné -

Fügediné Kovács Zsuzsa

Gyermekvédelem

B Aczél Anna

Radoszáv Miklós

 

Szépirodalom

Berg Judit

Forrai Eszter

Janikovszky János

Kiss Ottó

Ország-Land, Thomas

Tóth Krisztina

 

 

 

 

Szomorú aktualitást ad a könyvnek, hogy Ranschburg Jenõ utolsó írása itt lát napvilágot.

A könyv bemutatójára 2011. október 25- a Lengyel Kultúra Házában került sor.

A könyv kereskedelmi forgalomban kapható.

2011-10-26 18:26:46

Megjelenik

Kedves Honlap Olvasó Barátaim!

 

Örömmel adom tudtul a hírt, mely szerint megjelent:

 

Csillag Ferenc - Takács István

Utak – tévutak      

Példák az iskolai konfliktusok kialakulására és kezelésére

Kiadó, évszám:     Flaccus Kiadó, 2010

3400,-Ft, (A kiadónál történő megrendelés esetén a kedvezmény -20%, bruttó ár: 2720,-Ft)

 

 

                  

 

A könyv az iskolai élet eseményeiről szól, az elbeszélés-gyűjtemény, a gyakorlati kézikönyv és az elméleti szakkönyv harmonikus együttese. A szerzők kitűnően ismerik az iskola belső világát, és nem riadnak vissza az ún. kényes témáktól sem, mint pl. a fenntartó és a nevelőtestület konfliktusa egy igazgatóválasztás kapcsán, vagy a családi tragédia, az apa hirtelen halálakor nyújtott pedagógusi segítség leírása. Az esetek a tanítási órán kívüli helyzeteket is bemutatják (kirándulás, táborozás, a napközis élet stb.). A kötet néhány nyitott, „befejezetlen” történetet is tartalmaz. Ezek még inkább elgondolkodtatnak, például arról, vajon hogyan oldható fel a tanítónál a gyerek nem megfelelő viselkedése miatti csalódottság, megbántottság és az ezt követő távolságtartás.

A szerzők a könyv minden fejezetéhez összeállították a történetekkel összefüggésbe hozható Kulcsszavak gazdag listáját. Ezek segítenek a történetekben előforduló helyzetek, jelenségek, cselekvéses és szóbeli megnyilvánulások azonosításában, vagyis abban, hogy pedagógiai és pszichológiai ismereteink birtokában szaknyelven is megnevezzük őket. A Kulcsszavak az általános-, a fejlődés- és neveléslélektan, a szociál- és a klinikai pszichológia, valamint a neveléstudomány és a gyógypedagógia fogalmait, törvényszerűségeit foglalják magukban.

Az esetekhez gondosan összeállított Feldolgozási szempontok tartoznak. A szempontok négy „kategóriában”, a pedagógusok, a szülők, a diákok és a pedagógusjelöltek számára készültek. Lehetőséget nyújtanak eddigi tanulmányaikban szerzett ismereteik alkalmazására, továbbépítésére, és (élet)tapasztalataik felidézésére. A módszerkínálat bőséges: szerepjáték, „pszichodráma”, elemzés, értelmezés, saját tapasztalatok, életesemények felidézése, véleményalkotás, a történetben fellelhető jelenségek hátterének, okainak, elméleti vonatkozásainak megkeresése, pl. a szakirodalomban, amely csoportos beszélgetés, vita, esetleg egyéni konzultáció és gyakorlati feladat keretében valósulhat meg.

A kötet a pedagógusképzés hallgatói és a gyakorló pedagógusok számára egyaránt hasznos olvasmány, és sok tanulsággal szolgál az iskolás korosztály szülei, valamint – osztályfőnöki órákon való eset-megbeszélések révén – a tanulók számára is.

 

Nagyon remélem, mindenki örömmel forgatja majd a kötetet.

 

2010. szeptember 22.                                                                 Csillag Ferenc

2010-09-24 14:00:00

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Honlapján megjelent (www.fppti.hu) a Módszertani segédanyag az osztályfőnöki munka segítésére A segédanyag szerzői: Csillag Ferenc és Pleyerné Lobogós Judit

Részlet a kötet bevezetőjéből:

"A kötet összeállításakor a szerzők arra törekedtek, hogy a gyakorló pedagógus mindennapi munkáját segítse. Napjainkban a klasszikus értelemben vett osztályfőnöki órák megszürkültek, kizárólag egy közösség mindennapjainak szervezésére korlátozódó feladatokat kívánnak a kollégák megoldani. Lássuk be, ez sem kevés!

Ahhoz azonban, hogy a tanítványok érett, kritikus, cselekvő felnőttekké váljanak szükség van olyan foglalkozásokra, ahol állást foglalhatnak, véleményt alkothatnak, sőt, társaikkal vitába szálljanak. E kötet ehhez kíván segítséget nyújtani olyan formában, hogy elméleti bevezetőjében a pedagógia, a pszichológiai alapfogalmait tisztázza, majd gyakorlatokat ad a 12 - 17 éves korosztály számára. A pedagógus felelőssége a válogatás. Azt gondoljuk ugyanis, hogy az itt megjelentetett feladatok kínálati listát alkotnak. A válogatást meghatározza egy közösség összetétele, a tanulók magatartási, cselekvési szintje, de a kolléga érdeklődése is."

A téma iránt érdeklődők szíves figyelmébe ajánlom.

Csillag Ferenc

2009-01-27 18:51:15

A FLACCUS Kiadó gondozásában a közelmúltban jelent meg Csillagné Gál Judit: Zenemûvekben történõ tájékozódás pszichológiai vizsgálata címû, 1974-ben készült munkája.

A kötet az alkotó 80. születésnapjának évében látott napvilágot. Csillagné Gál Judit már 21. éve nincs közöttünk. Sokoldalú tudományos munkájának egyik jelentõs munkája ez a kötet.

Trencsényi László recenziójában így ír:

"Mért tartom hallatlanul korszerûnek ezt a fókusz? Tudniillik a miért, mi tetszik?- kérdését? Mert köré egy olyan ízlésnevelõ-fejlesztõ pedagógiai munka tervezhetõ-szervezhetõ, mely - a realitásoknak megfelelõen - immár nem egyetlen, vélt vagy valódi közösségi (nemzeti) kánonnal számol, hanem az egyének, individuumok megannyi sajátosságával, érdeklõdésével is (hogy a Csillag Judit által is gyakran idézett gyermektanulmányozó , meghatározó jelentõségû modern elõd, Nagy László kulcsszavát idézzük - aki, ugye a gyerekek érdeklõdésére tantervi konstrukció létrehozását is vállalta). [...]

Van valami lényeges különbség napjaink mérési divathullámai és a kutatás mérés-felfogása között. Nem tanulói - vagy éppen mögötte álló tanári-közvetítõi - teljesítmények mérésérõl van szó. Nem hatásvizsgálat, nem eredményvizsgálat volt ez! (Akkor sem, ha nyilván már a 6-10 éves gyerekek tetszését is - így vagy úgy - befolyásolta az óvoda s az iskola szándékolt fejlesztõ hatásrendszere.) De nem is "egyszerûen" valóságfeltáró diagnózis, nem a változtathatatlan tényekre épített társadalomkritikai tükörkép. A szerzõ a vizsgált gyerekeknek a zenéhez fûzõdõ valóságos viszonyáról gyûjtött adatokat vizsgálta annak idején - azzal a céllal, hogy pedagógiai-fejlesztõ stratégiát ezen adatokra lehessen tervezni."

Trencsényi László: A hiányzó láncszem - Tanító XLVII/ 1. sz. (13. old.)

2009-01-27 18:18:02