Publikációk

  • Bíró Ibolya - Csillag Ferenc: Osztályfõnöki mûhelytitkok - tanári kézikönyv (FLACCUS Kiadó, Budapest; 2005.)
  • Tanító címû szakmai folyóirat - 2004-tõl minden lapszámban - esettanulmányok a gyermekek, a pedagógusok, a szülõk helyzetérõl, konfliktusaikról, magatartási problémákról, a beilleszkedési-, ill. kommunikációs zavaraikról. Felhasználásuk egy-egy munkaközösségi továbbképzésen vagy nevelési értekezleten ajánlott.
  • Parlando címû zenepedagógiai folyóiratban módszertani szakcikke ill. recenziók, beszámolók.
  • Mentor címû folyóiratban recenziók.

Elhangzott elõadások

Az elõadások prezentációi letölthetõk:

Megjelent cikkek

A megjelent cikkek letölthetõk: