Szakmai tevékenységek

 • a közoktatási intézmények működési feltételeinek vizsgálata - az alapító okirat és a pedagógiai programok koherencia vizsgálata, törvényességi elemzés,
 • szakértõi elemzés iskolaszerkezeti átalakítások esetén - elõkészítés, javaslatok stb.
 • a működési körülmények, a hatékonyságelemzés,
 • vezetõi pályázatok összeállításának módszertani segítése - a pályázó részére,
 • vezetõi pályázatok kiírásának törvényességi segítése - a fenntartó számára
 • vezetõi pályázatok szakértõi értékelése, elemzése a meghirdetõ részére,
 • pedagógiai programok elemzése,
 • a tanügyigazgatási folyamatok elemzése, igény esetén továbbképzés megtartása igazgatói munkaközösségek ill. nevelõtestületek számára,
 • tanulásmetodikai kérdések, (nevelési értekezlet vagy tréning formájában)
 • konfliktuskezelési tréningek a pedagógusok számára,
 • szülõk részére nevelési, tanulási tanácsadás -> a kudarckezelés stratégiái