Szakmai önéletrajz

Országos közoktatási szakértõ vagyok.

Szakterületem a tanügyigazgatás, az igazolványom száma: 009187-02

Iskoláim:

Érettségi: Madách Imre Gimnázium - Budapest

Felsõfokú végzettség: Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola - Szeged magyar - ének szakos tanári alapdiploma,

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképzõ Fõiskola - fejlesztõpedagógiai és tanulás diagnosztikai szak,

Eszterházy Károly Fõiskola - tanügyigazgatási szakértõi szak.

Munkahelyek:

1973-1987 Szív Utcai Általános Iskola - tanár, továbbá az Operaház Gyermekkórusának korrepetitora,

1987-1996 Újpest Viola Utcai Általános Iskola igazgatója. [Két cikluson keresztül.]

1996-tól Budapest Terézváros Polgármesteri Hivatala - Tanügyi Iroda vezetõje

1999-2012 Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 2008-tól Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet [MFFPPTI] vezetõ szaktanácsadó, majd pedagógiai szakértõ [Szakterület: vezetõképzés, osztályfõnöki munka, kollégiumi nevelés, általános nevelési kérdések, továbbá a Budapesti Nevelõ felelõs szerkesztõje 2007-tõl]

2001-03. Fõvárosi Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese

2012-tõl a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete – innovációs osztályvezetõ

2000-tõl óraadó tanárként dolgozom az ELTE Tanító- és óvóképzõ Fõiskolán, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolai Kar, Apor Vilmos Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola.

2008-tól a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola Pedagógia szakán óraadó tanárként mĂ»ködöm.

E helyeken:

 • tanügyigazgatási ismeretek,
 • oktatási jogalkalmazás,
 • intézményvezetési ismeretek,
 • minõségbiztosítás alapjai,
 • konfliktuspedagógia,
 • az iskola, mint szervezet,
 • oktatási innováció-elmélet címû tárgyakat oktatok., ill.
 • terepgyakorlatokat vezetek.

Szakmai-pedagógiai munkám egyik fontos területe a zenepedagógiai módszertan.

1982 - 87 között zenepedagógiai oktatókísérletben vettem részt. (KFA)

 

1997-tõl országos szakértõi lista névjegyzékében szerepelek, mint közoktatási szakértõ.

Vezetéssel, az oktatásirányítással, az önkormányzat feladatfenntartói munkájával vezetõképzéssel, minõségbiztosítási kérdésekkel foglalkozom. Rendszeresen tevékenykedek közoktatási szakértõként, ugyanakkor folyamatosan elõadok felnõtteknek.

1994-ben a Családok Nemzetközi Éve alkalmával rendezett szociológiai tanulmánykészítõ pályázat második díját nyertem el, a tanulmány több kötetben ill. szaklapban is napvilágot látott.

Rendszeres elõadói tevékenységem témái: fejlesztõ pedagógia, integrációs nevelés az általános iskolában, mûvészeti nevelés helye Nemzeti Alaptantervben, a vezetõvé válás folyamata, a vezetõi pályázatok eredményes megírása, megalkotása, a tanügyigazgatás kérdésköre valamint az innovációs tevékenység az iskolákban, az osztályfõnökök továbbképzése ill. az osztályfõnökké válás.

Tisztségeim:

2002. december óta a ZETA alelnöke,

2003. februártól a Magyar Pedagógiai Társaság Budapesti Tagozatának vezetõje,

2003. májustól a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének tagja,

2009. a ZETA elnöke

Publikációk:

Két önálló könyv:

 • Bíró Ibolya – Csillag Ferenc: Osztályfõnöki mĂ»helytitkok - tanári kézikönyv (FLACCUS Kiadó, Budapest; 2005.)
 • Csillag Ferenc – Takács István: Utak – tévutak; Példák az iskolai konfliktusok kialakulására és kezelésére (FLACCUS Kiadó, Budapest, 2010.)


Szerkesztõi közremĂ»ködés:

 • "Hogyan szeressük a gyermeket?" - Takács István, Csillag Ferenc és Trencsényi László (Eötvös Kiadó, Budapest, 2011.)

Szakmai lapok, ahol rendszeresen jelennek meg cikkeim, tanulmányaim:

 • Budapesti Nevelõ
 • Család Gyermek Iskola
 • Iskolakultúra
 • Tanító
 • Parlando
 • Mentor

Témáim:

Csoportdinamizmus elemzése,

 • konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata,
 • "dis" funkciós gyermekek oktatása és integrálása az oktatási és nevelési rendszerbe,
 • pedagógiai esetelemzések,
 • oktatási jogértelmezés
 • közoktatási intézmények, iskolák, nevelési tanácsadók stb. munkájának szakértõi elemzése,
 • szociológiai tanulmányok (fõként hátrányos helyzetû gyermekek integrálása az iskolai nevelési rendszerbe),
 • iskola és társadalmi funkciói, iskola és a civilszervezetek,
 • nevelési vizsgálatok a pedagógiai gyakorlatban, - akkreditált elõadás,
 • minõségbiztosítási elemzések,
 • zenepedagógiai módszertan,
 • nemzetközi tanulmányutak beszámolói a sajátos nevelési igényû tanulók európai gyakorlatáról.

Csillag Ferenc

fcsillag@tani-tani.hu

06-20-33-18-471

 

Frissítve: 2012. november 11.